Projekt
Utvecklingsprojekt - 135194

Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittämien – HIRAKE

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.05.2020 - 24.10.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hinnerjoen jokiuoma on paikoin kauttaaltaan vesikasvillisuuden täyttämä ja vieraslajit ovat vallanneet Hinnerjoen Kirkonkylän läpi virtaavan joen rannat. Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittäminen (HIRAKE) –hankkeessa joen ja etenkin Hinnerjoen Kirkkokosken ympäristöä kehitetään luontoarvot huomioon ottavan kunnostustoiminnan kautta viihtyisämmäksi. Samalla virtavesiympäristön kylälle tuottamaa maisema-arvoa pyritään lisäämään. Hankkeen toimenpiteissä keskiössä ovat vieraslajien torjunta, vesikasvillisuuden niitto sekä talkoopohjainen virtavesikunnostus. Tärkeässä osassa on myös ympäristökasvatuksellinen näkökulma, sillä osa hankkeen toimenpiteistä toteutetaan yhteistyössä koululaisten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Hinnerjoen nuorisoseuran, Hinnerjoen kotiseutuyhdistyksen ja Hinnerjoen VPK:n kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

135194

Startdatum

31.05.2020

Slutdatum

24.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner