Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 135194

Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittämien – HIRAKE

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.05.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hinnerjoen jokiuoma on paikoin kauttaaltaan vesikasvillisuuden täyttämä ja vieraslajit ovat vallanneet Hinnerjoen Kirkonkylän läpi virtaavan joen rannat. Hinnerjoen jokiuoman ja ranta-alueen kokonaisvaltainen kehittäminen (HIRAKE) –hankkeessa joen ja etenkin Hinnerjoen Kirkkokosken ympäristöä kehitetään luontoarvot huomioon ottavan kunnostustoiminnan kautta viihtyisämmäksi. Samalla virtavesiympäristön kylälle tuottamaa maisema-arvoa pyritään lisäämään. Hankkeen toimenpiteissä keskiössä ovat vieraslajien torjunta, vesikasvillisuuden niitto sekä talkoopohjainen virtavesikunnostus. Tärkeässä osassa on myös ympäristökasvatuksellinen näkökulma, sillä osa hankkeen toimenpiteistä toteutetaan yhteistyössä koululaisten kanssa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Hinnerjoen nuorisoseuran, Hinnerjoen kotiseutuyhdistyksen ja Hinnerjoen VPK:n kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

135194

Aloituspäivämäärä

31.05.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

miljö
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt