Hanke
Kehittämishanke - 277554

Hirvivahinkojen estäminen dronetekniikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä – Hirvidrone

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 29.06.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hirvivahinkojen estäminen dronetekniikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä – Hirvidrone Hirvieläimet aiheuttavat vuosittain kymmenien miljoonien menetykset metsänomistajille. Hirvivahingot on mahdollista tehokkaasti ehkäistä biopohjaista syönninestoainetta käyttämällä taimikoissa. HirviDrone-hanke selvittää dronetekniikan ja tekoälyn mahdollisuudet hirvivahinkojen ehkäisyssä. Hanke selvittää käytännön demonstraatioiden ja näistä johdettujen laskelmien avulla kuinka syönninestoaineella käsiteltävät taimet on mahdollista tunnistaa taimikosta ja kuinka hirvivahinkoja tehokkaasti ehkäisevä syönninestoaine on mahdollista levittää dronesta valittuihin taimiyksilöihin. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsäpalveluyrittäjät ja metsänomistajat. Hanke selvittää syönninestoaineen drone-levityksen tuottavuuden ja kustannukset ja tarkastelee toiminnan mahdollisuuksia osana uutta metsäpalveluyrittämistä. Hanke viestii tuloksista viiteryhmilleen ja kokoaa eri osapuolet (metsänomistajat, metsäpalveluyrittäjät ja riistaväen) keskustelemaan. Hirvituhojen pelossa kuusta suositaan muiden puulajien kustannuksella. Kuusta on tästä syystä viljelty suosituksia karummilla ja kuivemmilla kasvupaikoilla ja tämä heikentää puuston kasvua, metsien monimuotoisuutta ja lisää hyönteistuhoriskiä. Vääristä puulajivalinnoista johtuvat metsätuhot vähentävät metsien kysyä sitoa ja varastoida hiiltä. Hanke pyrkii tuottamaan kustannustehokkaan ratkaisun metsänhoidon tueksi. Samalla hanke pyrkii lisäämään maaseudun elinvoimaa uuden yrittäjyyden ja metsien kasvun ja monipuolisen hyödyntämisen kautta. Hanke toteutetaan vuosina 2024-2026. Hanke on valtakunnallinen. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Riistakeskus. Hankkeen EIP-innovaatioryhmässä uutta ratkaisua kehittämässä ovat lisäksi Finsilva Oy, Metsähallitus, Kuusamon yhteismetsä, CareliaForest Consulting, EräsPete-eräpalvelut ja metsäomistaja Esa Rantakangas.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

277554

Loppumispäivämäärä

29.06.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Valtakunnallinen hanke

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt