Projekt
Utvecklingsprojekt - 277554

Hirvivahinkojen estäminen dronetekniikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä – Hirvidrone

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hirvivahinkojen estäminen dronetekniikkaa ja tekoälyä hyödyntämällä – Hirvidrone Hirvieläimet aiheuttavat vuosittain kymmenien miljoonien menetykset metsänomistajille. Hirvivahingot on mahdollista tehokkaasti ehkäistä biopohjaista syönninestoainetta käyttämällä taimikoissa. HirviDrone-hanke selvittää dronetekniikan ja tekoälyn mahdollisuudet hirvivahinkojen ehkäisyssä. Hanke selvittää käytännön demonstraatioiden ja näistä johdettujen laskelmien avulla kuinka syönninestoaineella käsiteltävät taimet on mahdollista tunnistaa taimikosta ja kuinka hirvivahinkoja tehokkaasti ehkäisevä syönninestoaine on mahdollista levittää dronesta valittuihin taimiyksilöihin. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat metsäpalveluyrittäjät ja metsänomistajat. Hanke selvittää syönninestoaineen drone-levityksen tuottavuuden ja kustannukset ja tarkastelee toiminnan mahdollisuuksia osana uutta metsäpalveluyrittämistä. Hanke viestii tuloksista viiteryhmilleen ja kokoaa eri osapuolet (metsänomistajat, metsäpalveluyrittäjät ja riistaväen) keskustelemaan. Hirvituhojen pelossa kuusta suositaan muiden puulajien kustannuksella. Kuusta on tästä syystä viljelty suosituksia karummilla ja kuivemmilla kasvupaikoilla ja tämä heikentää puuston kasvua, metsien monimuotoisuutta ja lisää hyönteistuhoriskiä. Vääristä puulajivalinnoista johtuvat metsätuhot vähentävät metsien kysyä sitoa ja varastoida hiiltä. Hanke pyrkii tuottamaan kustannustehokkaan ratkaisun metsänhoidon tueksi. Samalla hanke pyrkii lisäämään maaseudun elinvoimaa uuden yrittäjyyden ja metsien kasvun ja monipuolisen hyödyntämisen kautta. Hanke toteutetaan vuosina 2024-2026. Hanke on valtakunnallinen. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen metsäkeskus, Luonnonvarakeskus, Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus ja Riistakeskus. Hankkeen EIP-innovaatioryhmässä uutta ratkaisua kehittämässä ovat lisäksi Finsilva Oy, Metsähallitus, Kuusamon yhteismetsä, CareliaForest Consulting, EräsPete-eräpalvelut ja metsäomistaja Esa Rantakangas.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

277554

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Europeiskt innovationspartnerskap EIP-projekt

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner