Hanke
Kehittämishanke - 181803

HOLA LAKE II Köyliönjärvi – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen Holistic Approach in Lake Restoration II (HolaLake II)

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.12.2021 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen kohdealueena on Köyliönjärvi. Hankkeen taustalla ovat Köyliönjärven suojeluyhdistyksen kanssa käydyt neuvottelut järvellä toteutettavista toimenpiteistä ja niiden toteuttamiseksi tarvittavista taustaselvityksistä. Köyliönjärven alueen vahvuutena on aktiivinen yhdistystoiminta, jolloin osa yksityisestä rahoituksesta voidaan hankkia talkootöiden kautta. Runsas vesikasvillisuus, etenkin järviruoko, vaikeuttaa järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja heikentää alueen Natura-alueiden linnustollisia arvoja. Natura-alueilla sijaitsevat Pispan lintutornin ja laavun alue ja Kirkkokarille suuntautuu pyhiinvaellusperinne. Natura- ja suojelualueiden sekä herkän vesiympäristön vuoksi, on tärkeää, että järviruo’on niittoa toteutettaisiin suunnitelmallisesti, säilyttäen arvokkaat lintukohteet koskemattomina, mutta edistäen alueen virkistys- ja muuta käyttöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

181803

Aloituspäivämäärä

31.12.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt