Hanke
Kehittämishanke - 15096

Huhmarkallion kehittämisen selvityshanke (esiselvitys)

Ylivieskan kaupunki

01.03.2016 - 18.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tehdä perusteellinen selvitys Huhmarkallion: - olemassa olevista olosuhteista, infrasta ja palveluista - alueella toimintoja järjestävistä tahoista ja heidän palveluistaan - nykyisten toimijoiden palvelujen kehittämistarpeista/-ideoista ja halukkuus yhteistyöhön - alueelle palveluja tuottamaan haluavista uusista tahoista, heidän tarpeistaan ja yhteistyöhalukkuudesta Selvityksen pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma Huhmarkallion alueen kehittämisen jatkosuunnitelmaksi. Selvitystyölle nimetään ohjausryhmä joka ohjaa hanketta ja jolle raportoidaan säännöllisesti. Loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen luovutetaan hankeen hallinnoijalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15096

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt