Projekt
Utvecklingsprojekt - 15096

Huhmarkallion kehittämisen selvityshanke (esiselvitys)

Ylivieskan kaupunki

01.03.2016 - 18.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tehdä perusteellinen selvitys Huhmarkallion: - olemassa olevista olosuhteista, infrasta ja palveluista - alueella toimintoja järjestävistä tahoista ja heidän palveluistaan - nykyisten toimijoiden palvelujen kehittämistarpeista/-ideoista ja halukkuus yhteistyöhön - alueelle palveluja tuottamaan haluavista uusista tahoista, heidän tarpeistaan ja yhteistyöhalukkuudesta Selvityksen pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma Huhmarkallion alueen kehittämisen jatkosuunnitelmaksi. Selvitystyölle nimetään ohjausryhmä joka ohjaa hanketta ja jolle raportoidaan säännöllisesti. Loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen luovutetaan hankeen hallinnoijalle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15096

Startdatum

01.03.2016

Slutdatum

18.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner