Hanke
Utvecklingsprojekt - 15096

Huhmarkallion kehittämisen selvityshanke (esiselvitys)

Ylivieskan kaupunki

01.03.2016 - 18.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tehdä perusteellinen selvitys Huhmarkallion: - olemassa olevista olosuhteista, infrasta ja palveluista - alueella toimintoja järjestävistä tahoista ja heidän palveluistaan - nykyisten toimijoiden palvelujen kehittämistarpeista/-ideoista ja halukkuus yhteistyöhön - alueelle palveluja tuottamaan haluavista uusista tahoista, heidän tarpeistaan ja yhteistyöhalukkuudesta Selvityksen pohjalta tehdään toimenpidesuunnitelma Huhmarkallion alueen kehittämisen jatkosuunnitelmaksi. Selvitystyölle nimetään ohjausryhmä joka ohjaa hanketta ja jolle raportoidaan säännöllisesti. Loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen luovutetaan hankeen hallinnoijalle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

15096

Aloituspäivämäärä

01.03.2016

Loppumispäivämäärä

18.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
miljö
nya tjänster
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt