Hanke
Kehittämishanke - 22451

HYMY ¿ Hyvinvointia Maatilayrittäjille

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä

31.05.2016 - 31.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

HYMY - Hyvinvointia Maatilayrittäjille -koulutushankkeessa koulutetaan eteläpohjalaisia maatilayrittäjiä omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Koulutustilaisuuksissa hyvinvointia lähestytään monesta eri näkökulmasta. Samalla luodaan tilaisuuksia, joissa yrittäjät saavat kaipaamaansa sosiaalista kanssakäymistä ja joissa heillä on mahdollisuus luoda erilaisia verkostoja yritystoimintansa sekä jaksamisensa tueksi. Hankkeen tavoitteena on edistää maatilayrittäjien työssä jaksamista sekä lisätä omaehtoista hyvinvoinnin ylläpitoa ja parantamista. Toteutettavien toimenpiteiden avulla aktivoidaan yrittäjiä parantamaan omaa yritystoimintaosaamistaan. Koulutetaan maatilayrittäjiä ja maatilan sidosryhmien jäseniä varhaiseen puuttumiseen maatilayrityksen ongelmatilanteissa. Lisätään yrittäjien ja eläinten hyvinvoinnin yhteyden tunnistamista ja ns. karjasilmää. Hanke toteutetaan ajalla 1.6.2016 ¿ 31.10.2018.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22451

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

31.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka ei kohdistu tietylle toimialalle tai toimijajoukolle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt