Hanke
Kehittämishanke - 61175

Hyvän elämän työpaja

Osuuskunta Pöllökartano

14.12.2017 - 26.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on aktivoida ihmisiä oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä toisaalta innostaa ihmisiä toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen, esimerkkinä oman asuinympäristön kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä ikääntyvien ihmisten halukkuutta ja kykyä osapäiväiseen/satunnaiseen ansiotyöhön, jossa he voivat hyödyntää heille kertynyttä osaamista ja/tai kokeilla ja oppia uusia asioita. Seudun, kunnan ja yhteiskunnan kannalta tavoitteena on eläkkeelle jäävien työaktiivisuuden lisääminen ja aktiivisen elämän pidentäminen, mikä samalla pienentää hyvinvoinnin sosiaali- ja terveysmenoja. Etsimme yhdessä käyttäjien kanssa uusia toimintatapoja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteuttamiseksi kylävaltaisessa maaseutukunnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

61175

Aloituspäivämäärä

14.12.2017

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt