Hanke
Utvecklingsprojekt - 61175

Hyvän elämän työpaja

Osuuskunta Pöllökartano

14.12.2017 - 26.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena on aktivoida ihmisiä oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä toisaalta innostaa ihmisiä toimimaan yhteisten tavoitteiden eteen, esimerkkinä oman asuinympäristön kehittäminen. Lisäksi tavoitteena on lisätä ikääntyvien ihmisten halukkuutta ja kykyä osapäiväiseen/satunnaiseen ansiotyöhön, jossa he voivat hyödyntää heille kertynyttä osaamista ja/tai kokeilla ja oppia uusia asioita. Seudun, kunnan ja yhteiskunnan kannalta tavoitteena on eläkkeelle jäävien työaktiivisuuden lisääminen ja aktiivisen elämän pidentäminen, mikä samalla pienentää hyvinvoinnin sosiaali- ja terveysmenoja. Etsimme yhdessä käyttäjien kanssa uusia toimintatapoja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toteuttamiseksi kylävaltaisessa maaseutukunnassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

61175

Aloituspäivämäärä

14.12.2017

Loppumispäivämäärä

26.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
samhörighet
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt