Hanke
Kehittämishanke - 91976

Hyvinvoivat maaseudun yritykset – HYMYT

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2019 - 26.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomalainen maaseutu on ollut vuosikaudet muutospaineissa. Maatilojen määrä jatkaa vähenemistään ja ennusteiden mukaan nykyisestä n. 47 700 tilasta on vuonna 2025 jäljellä 37 000. Tilakoko puolestaan vuosittain nousee eli tilakohtainen työmäärä kasvaa. Tilojen täytyy entistä paremmin hallita tila kokonaisuutena. Pienemmillä tiloilla selviytymisen keino voi olla monialayrittäjyys. Tähän tarvitaan monipuolista osaamista. Ammattiosaamisen lisäksi yrityksissä tarvitaan tarkempaa talousosaamista, organisointiosaamista ja johtamisen osaamista. Arvokkain pääoma yrityksissä on kuitenkin yrittäjien työkyky ja työssä jaksaminen. Näiden osien harmoniasta syntyy pärjäävä maatila ja maaseudun yritys. HYMYT-hankkeella pyritään maaseudun yrittäjien ammatillisen osaamisen kohentamiseen, yrittäjien työhyvinvoinnin kohottamiseen, yritysten yhteistyö- ja tukiverkkojen laajentamiseen ja yritysten kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteisiin pyritään kuudella toimenpiteellä. TP1. Hyvinvoivan maatilan ja maaseutuyrityksen toimintamallin ja sen osien rakentaminen, pilotointi ja arviointi. TP2 Maaseudun yritysten toimintaprosessien mallintaminen, toiminnan arviointi ja kehittämisehdotukset - Maaseudun yritysten toimintaprosessien kuvaaminen ja analysointi tuo näkyville työvaiheet, joissa on mahdollisesti virheitä, päällekkäisyyksiä ja joita voisi mahdollisesti ulkoistaa. Toimintaprosessien muutoksilla voidaan vaikuttaa koko yrityksen kannattavuuteen. TP3. Mentoroinnista tukea yrittäjän työhyvinvoinnille sekä maaseutuyrityksen toimivuudelle ja kannattavuudelle. Toimenpiteessä jatketaan jo alkanutta maaseutuyritysten mentorointi -toiminnan kehittämistä ja mentoroinnin käytännön toiminnan laajentamista. TP4. Yrityksen johtamisen ja kannattavuuden kehittäminen - Toimenpide valmentaa maatilan ja maaseutuyrityksen johtajuutta ja selvittää yrityksen kannattavuusloukkuja. TP5. Verkostotapahtumien järjestäminen TP6. Hankehallinto Hanketta toteuttavat Oamk ja MTK-Pohjois-Suomi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

91976

Aloituspäivämäärä

31.05.2019

Loppumispäivämäärä

26.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt