Hanke
Kehittämishanke - 157528

Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.07.2021 - 20.12.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päämääränä on lisätä kustannustehokkaasti ikäihmisten palveluja ja niiden saatavuutta harvaan asutuille alueille Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä lisätä työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Päämääränä on yhteistyössä kehittää ammatillinen ikäihmisten perhehoito luontevaksi ja pysyväksi palvelumuodoksi kuntien palveluvalikkoon sekä yhdeksi elinkeinon muodoksi. Perhehoitajuuden ja monialayrittäjyyden malleja kehittämällä saadaan työikäistä väestöä pysymään alueella ja kylissä. Hankkeella kehitetään kuntien toimijoiden ja ikäihmisten ja heidän omaistensa osaamista palveluiden sopimus- ja ostojärjestelmistä. Hankkeen päätavoitteina on ikäihmisten ammatillisen perhehoidon kehittäminen toimivaksi palvelumuodoksi ja elinkeinoksi Itä- ja Pohjois-Lapin alueella sekä ammatillisen ikäihmisten perhehoidon mallin kehittäminen. Yhteistyöhankkeella lisätään tietoa ammatillisesta perhehoidosta tiedottamalla ja infotilaisuuksin sekä hyvien käytänteiden esiin nostamisella pilotoimalla ammatillinen perhekotimalli. Hankkeessa tuetaan ammatillisten perhekotien syntymistä tukemalla yrittäjyyttä suunnittelevia, mm. tuetaan valmennusten ja koulutuksien järjestämistä yhteistyökumppaneiden kanssa ja annetaan sparrausapua liiketoimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa avustetaan kuntia luomaan ja päivittämään ammatillisen perhehoidon sääntökirjoja ja sopimuspohjia sekä tuetaan toimeksiantosopimuspohjaisia perhehoitajia laajentamaan ammatillisiksi perhehoitajiksi toiminnan kannattavuuden lisäämiseksi. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka vastaa hanketoimien toteuttamisesta ja viestinnästä sekä sotealan yritysneuvoja, joka sparraa ja ohjaa yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä. Perhehoidon kehittämisen yhteistyökumppaneina toimivat Itä- ja Pohjois-Lapin kunnat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

157528

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

20.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt