Projekt
Utvecklingsprojekt - 157528

Ikäihmisten ammatillista perhehoitoa Lappiin

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.07.2021 - 20.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päämääränä on lisätä kustannustehokkaasti ikäihmisten palveluja ja niiden saatavuutta harvaan asutuille alueille Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä lisätä työllistymisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Päämääränä on yhteistyössä kehittää ammatillinen ikäihmisten perhehoito luontevaksi ja pysyväksi palvelumuodoksi kuntien palveluvalikkoon sekä yhdeksi elinkeinon muodoksi. Perhehoitajuuden ja monialayrittäjyyden malleja kehittämällä saadaan työikäistä väestöä pysymään alueella ja kylissä. Hankkeella kehitetään kuntien toimijoiden ja ikäihmisten ja heidän omaistensa osaamista palveluiden sopimus- ja ostojärjestelmistä. Hankkeen päätavoitteina on ikäihmisten ammatillisen perhehoidon kehittäminen toimivaksi palvelumuodoksi ja elinkeinoksi Itä- ja Pohjois-Lapin alueella sekä ammatillisen ikäihmisten perhehoidon mallin kehittäminen. Yhteistyöhankkeella lisätään tietoa ammatillisesta perhehoidosta tiedottamalla ja infotilaisuuksin sekä hyvien käytänteiden esiin nostamisella pilotoimalla ammatillinen perhekotimalli. Hankkeessa tuetaan ammatillisten perhekotien syntymistä tukemalla yrittäjyyttä suunnittelevia, mm. tuetaan valmennusten ja koulutuksien järjestämistä yhteistyökumppaneiden kanssa ja annetaan sparrausapua liiketoimintamallien kehittämiseen. Hankkeessa avustetaan kuntia luomaan ja päivittämään ammatillisen perhehoidon sääntökirjoja ja sopimuspohjia sekä tuetaan toimeksiantosopimuspohjaisia perhehoitajia laajentamaan ammatillisiksi perhehoitajiksi toiminnan kannattavuuden lisäämiseksi. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö, joka vastaa hanketoimien toteuttamisesta ja viestinnästä sekä sotealan yritysneuvoja, joka sparraa ja ohjaa yrittäjyyttä suunnittelevia henkilöitä. Perhehoidon kehittämisen yhteistyökumppaneina toimivat Itä- ja Pohjois-Lapin kunnat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

157528

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

20.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner