Hanke
Kehittämishanke - 9257

IktyoCare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2015 - 20.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Erityisryhmien vesistöohjaajaosaajien koulutushankkeen (1.8.2015-30.10.2016) kohderyhmänä ovat hoiva- ja hyvinvointialan yritykset, jotka tarjoavat erityisryhmille luontoa hyödyntäviä kuntoutumista, työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä edistäviä palveluita. Toimijoina ovat erityisryhmien kanssa työskentelevät laitokset, kylpylät, toimintakeskukset, hoitokodit, nuorisokeskukset, kalastus- ja eräoppaat. Koulutus antaa väylän laajentaa tarjontaa uusille kohderyhmille. Vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa aiemmin järjestetty. Koulutuksessa perehdytään erityisryhmien kanssa toimimisen haasteisiin turvallisuuden, luonnossaliikkumisen sisältöosaamisen, sosiaalisen ja psykologisen osaamisen sekä liiketalousosaamisen ja yrittäjyyden näkökulmista. Vesistöluonnon äärelle vietäviä palveluiden loppukäyttäjäryhmiä ovat mm. moni- ja vaikeavammaiset, ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Koulutuksessa hyödynnetään Tampereen ammattikorkeakoulun monipuolista sosiaali-, hyvinvointi- ja liiketalousalan osaamista. Kalastuksen ja vesistöluonnon parissa toimineet kokeneet ammattilaiset työskentelevät hankkeessa asiantuntijakouluttajina. Pääasiallinen koulutuspaikkakunta on Mänttä-Vilppula, jonka ympäristössä olevia koulutukseen soveltuvia esteettömiä luontokohteita hyödynnetään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9257

Aloituspäivämäärä

31.07.2015

Loppumispäivämäärä

20.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu muille mikro-tai pienyrityksille, kuin maatalouden alkutuotannon tai maataloustuotteiden jalostuksen, kaupan pitämisen tai metsätalousalalla toimiville yrityksille (70 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt