Hanke
Utvecklingsprojekt - 9257

IktyoCare – erityisryhmien vesistöohjaajakoulutus

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2015 - 20.02.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Erityisryhmien vesistöohjaajaosaajien koulutushankkeen (1.8.2015-30.10.2016) kohderyhmänä ovat hoiva- ja hyvinvointialan yritykset, jotka tarjoavat erityisryhmille luontoa hyödyntäviä kuntoutumista, työhyvinvointia ja työkyvyn ylläpitämistä edistäviä palveluita. Toimijoina ovat erityisryhmien kanssa työskentelevät laitokset, kylpylät, toimintakeskukset, hoitokodit, nuorisokeskukset, kalastus- ja eräoppaat. Koulutus antaa väylän laajentaa tarjontaa uusille kohderyhmille. Vastaavaa koulutusta ei ole Suomessa aiemmin järjestetty. Koulutuksessa perehdytään erityisryhmien kanssa toimimisen haasteisiin turvallisuuden, luonnossaliikkumisen sisältöosaamisen, sosiaalisen ja psykologisen osaamisen sekä liiketalousosaamisen ja yrittäjyyden näkökulmista. Vesistöluonnon äärelle vietäviä palveluiden loppukäyttäjäryhmiä ovat mm. moni- ja vaikeavammaiset, ikääntyneet, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä erityistukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Koulutuksessa hyödynnetään Tampereen ammattikorkeakoulun monipuolista sosiaali-, hyvinvointi- ja liiketalousalan osaamista. Kalastuksen ja vesistöluonnon parissa toimineet kokeneet ammattilaiset työskentelevät hankkeessa asiantuntijakouluttajina. Pääasiallinen koulutuspaikkakunta on Mänttä-Vilppula, jonka ympäristössä olevia koulutukseen soveltuvia esteettömiä luontokohteita hyödynnetään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9257

Aloituspäivämäärä

31.07.2015

Loppumispäivämäärä

20.02.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

nya tjänster
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt