Hanke
Investointihanke - 281819

Ilmalämpöpumpun hankinta

Kyläyhdistys Pyhä-Häkki ry

- 29.09.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

- Toteuttaja: Kyläyhdistys Pyhä-Häkki ry - Toimenpiteet: Ilmalämpöpumpun hankinta Peltokylän kylätuvalle - Kyläyhdistyksen kokouksessa 14.2.2024 päätettiin hankkia ilmalämpöpumppu kylätuvalle ja selvittää mahdollisuudet hankkia hanketukea Leader Viisarilta - Hankkeeseen haetaan tukea - Puheenjohtaja pyysi tarjoukset kolmelta laitteen toimittajalta ja tarjousvertailun perusteella hankitaan ilmalämpöpumppu kevään 2024 aikana huomioiden hankerahoituksen raamit - Ilmalämpöpumpun asennuksen jälkeen odotetaan, että kylätuvan sähkökustannukset vähenevät - Hankinnasta hyötyvät kaikki kylätuvan käyttäjät ja näin mahdollistetaan kylätuvan maksimaalinen käyttö viikon eri päivinä, kun tilan lämmityskustannukset vähenee ilmalämpöpumpun ansiosta

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

281819

Loppumispäivämäärä

29.09.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt