Hanke
Kehittämishanke - 185039

Ilmasto- ja ympäristötyö osaksi kylätoimintaa – Ilmastoviisaat kylät

Maaseudun Sivistysliitto ry

31.01.2022 - 30.03.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tehdään käytännön ilmasto- ja ympäristötöitä Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen kunnissa. Kylien ja maaseutualueiden ihmiset haluavat olla aktiivisesti rakentamassa ilmastokestävämpää tulevaisuutta ja ovat kiinnostuneita erilaisista uusista kylä- ja yksilötason ilmastoratkaisuista. Keinoja ja mahdollisuuksia on jo olemassa paljon, ne pitää vain ottaa käyttöön. Hankkeen toimenpiteet tehdään yhteistyössä 18-21 kylän, kyläryppään tai muun ryhmän kanssa. Hankkeen toimenpiteisiin on tarkoitus saada toimijoita koko Nouseva rannikkoseutualueen kylistä. Toimenpiteet on tarkoitus tehdä parinkymmenen kylän alueella. Hankkeen järjestämiin ilmasto- ja ympäristötapahtumiin osallistuu 400 ihmistä. Maaseudun Sivistysliitto on aiemmissa ilmasto- ja ympäristöhankkeissaan koonnut laajan toimenpidetarjottimen, jonka toimia toteutetaan Leader -alueella. Hankkeen toimenpiteet ovat luonteeltaan neuvonta-, innostamis-, tiedotus-, koulutus- ja aktivointitoimenpiteitä. Hankkeen aikana järjestään kiinnostuneille kylille ja muille maaseudun toimijoille tarkoitettuja infotilaisuuksia, lyhytkoulutuksia, esittely- ja neuvontatilaisuuksia sekä työpajoja ilmasto- ja ympäristöaiheisiin liittyvistä aiheista. Hanke toteuttaa Norsun strategiaa, hankkeella edistetään ympäristön hyvinvointia, kestävää kehitystä ja sopeutumista ilmastonmuutokseen. Kohderyhmänä hankkeessa ovat kylät ja maaseudun yhteisöt mutta myös muunlaiset ryhmät kuten nuorten ja lasten vapaat ryhmät tai muut niin kutsutut ”neljännen sektorin” ryhmät. Myös muut maaseudun eri toimijat voivat olla arjen ilmasto- ja ympäristötekojen toteuttajia tässä hankkeessa. Hankeaikana koulutetaan paikallisosaajia, jotka voivat toimia vertaisohjaajina tai kouluttajina myös hankeajan jälkeen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

185039

Aloituspäivämäärä

31.01.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt