Hanke
Kehittämishanke - 66721

Iloa vertaisuudesta!

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

31.12.2018 - 17.10.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hanke toimii viidessä kunnassa: Haapajärvi, Haapavesi, Nivala, Reisjärvi ja Kärsämäki. Näissä kunnissa lisätään ja tiivistetään yhteistyötä kunnan, seurakunnan ja hankkeiden työntekijöiden, järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken sekä aktivoidaan kuntien asukkaita vapaaehtoisuuteen pohjautuvan, tarvelähtöisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa kunnassaan. Hankkeen konkreettisena tuloksena kuntiin syntyy toiminnallisia ryhmiä, esimerkiksi kerhoja, vertaisryhmiä, isä- ja äitipiirejä tai lapsiparkkitoimintaa. Ryhmät synnyttävät kuntalaisissa vertaisuuden ja osallisuuden tunteita sekä tukevat ihmisiä erilaisissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapsiperheet, mutta hankkeesta hyötyvät myös nuoret ja ikäihmiset sekä lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä tekevät ammattilaiset. Ryhmien kautta perheet saavat mielekästä tekemistä, lasten, nuorten ja vanhempien hyvinvointi lisääntyy. Hanketyöntekijän tehtävä on koota yhteen lapsiperheiden tarpeita ja toiveita sekä käynnistää toimintaa kunnissa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66721

Aloituspäivämäärä

31.12.2018

Loppumispäivämäärä

17.10.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt