Hanke
Kehittämishanke - 35755

Informationsförmedlingsprojekt ’Blå bioekonomi’

Österbottens Fiskarförbund rf

01.11.2016 - 01.12.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet handlar om att förmedla information till företag, näringsidkare, föreningar och allmänheten om bioekonomins, i första hand blå bioekonomins, möjligheter i Finland och specifikt i Österbotten. Som en viktig del i projektet ingår information om möjligheter med produktutveckling för företagen, stöd som finns att fås för detta, forskningens och olika nätverks möjligheter att stöda företagens produktutveckling, fiskavskärens möjligheter som råvara för högvärdiga produkter i livsmedel, kemiska och medicinska produkter. Projektets målgrupper är i första hand företagen och näringsidkarna, i andra hand föreningar och allmänheten. Projektet skall leda till att företagen får kunskap om möjligheterna med bioekonomin och förädlingen, och att näringsidkarna, föreningarna och allmänheten vet vad som avses med bioekonomin. I förlängningen torde arbetet leda till att företagen utvecklar sin produktions- och affärsverksamhet, vilket förhoppningsvis leder till nya arbetsplatser.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

35755

Aloituspäivämäärä

01.11.2016

Loppumispäivämäärä

01.12.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt