Hanke
Kehittämishanke - 270180

Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas)

ProAgria Etelä-Savo ry

- 30.12.2026

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas) 1. Hankkeen tiivistelmä Viime vuosina luomuöljykasvien viljelyssä ovat korostuneet etenkin tuholaisten hallintaan liittyvät haasteet. Hankkeen päätavoitteena on testata biopohjaisten materiaalien, erityisesti puukuitupohjaisten maanparannusaineiden, potentiaalia öljykasvien sadontuoton varmistamisessa ja kasvintuhoojien hallinnassa luomuviljelyssä. Hankkeessa testataan myös näiden toimivuutta ja yhdysvaikutuksia luomutilojen käyttämien orgaanisten lannoitteiden ja monimuotoisuutta lisäävien viljelytoimien kuten aluskasvien ja kumppanikasvien kanssa. Keskiössä hankkeen innovaatioryhmässä on kehittää käytännössä toimiva ratkaisu öljykasvien kasvun ja sietokyvyn vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti biologisin ja viljelyteknisin keinoin. Testattavilla maanparannusaineilla voi olla suoraa vaikutusta maan kasvukuntoon, ravinnetalouteen ja kasvintuhoojien menestymiseen. Lisäksi biopohjaisilla aineilla voi olla moninaisia epäsuoria vaikutuksia peltomaan ja kasvuston biologiseen eliöyhteisöön ja sitä kautta viljelykasviin ja sen sietokykyyn kasvintuhoojia vastaan. Luomuviljelyssä maan hyvällä kasvukunnolla, ravinteiden saatavuudella ja peltoekosysteemin monimuotoisella eliöyhteisöllä on erityisen keskeinen merkitys sadontuotolle ja kasvintuhoojien ennakoivalle hallinnalle. Biopohjaisten materiaalien potentiaalia ongelmallisimpien tuholaisten hallinnassa ei tunneta riittävästi, joten sekä hankeinnovaation tarve että mahdollinen hyödynnettävyys käytännön viljelyssä on erittäin suuri. Hanke toimii Etelä-Savon alueella 1.2.2024-31.12.2026. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten luomuviljelijöiden, tutkimuksen (Luke) ja neuvonnan (ProAgria Etelä-Savo) kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

270180

Loppumispäivämäärä

30.12.2026

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Sisempi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Eurooppalainen innovaatiokumppanuus EIP-hanke

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt