Projekt
Utvecklingsprojekt - 270180

Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas)

ProAgria Etelä-Savo ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Innovatiivisia keinoja syysöljykasvien kasvintuhoojien hallintaan luomutiloilla (InnoKas) 1. Hankkeen tiivistelmä Viime vuosina luomuöljykasvien viljelyssä ovat korostuneet etenkin tuholaisten hallintaan liittyvät haasteet. Hankkeen päätavoitteena on testata biopohjaisten materiaalien, erityisesti puukuitupohjaisten maanparannusaineiden, potentiaalia öljykasvien sadontuoton varmistamisessa ja kasvintuhoojien hallinnassa luomuviljelyssä. Hankkeessa testataan myös näiden toimivuutta ja yhdysvaikutuksia luomutilojen käyttämien orgaanisten lannoitteiden ja monimuotoisuutta lisäävien viljelytoimien kuten aluskasvien ja kumppanikasvien kanssa. Keskiössä hankkeen innovaatioryhmässä on kehittää käytännössä toimiva ratkaisu öljykasvien kasvun ja sietokyvyn vahvistamiseen kokonaisvaltaisesti biologisin ja viljelyteknisin keinoin. Testattavilla maanparannusaineilla voi olla suoraa vaikutusta maan kasvukuntoon, ravinnetalouteen ja kasvintuhoojien menestymiseen. Lisäksi biopohjaisilla aineilla voi olla moninaisia epäsuoria vaikutuksia peltomaan ja kasvuston biologiseen eliöyhteisöön ja sitä kautta viljelykasviin ja sen sietokykyyn kasvintuhoojia vastaan. Luomuviljelyssä maan hyvällä kasvukunnolla, ravinteiden saatavuudella ja peltoekosysteemin monimuotoisella eliöyhteisöllä on erityisen keskeinen merkitys sadontuotolle ja kasvintuhoojien ennakoivalle hallinnalle. Biopohjaisten materiaalien potentiaalia ongelmallisimpien tuholaisten hallinnassa ei tunneta riittävästi, joten sekä hankeinnovaation tarve että mahdollinen hyödynnettävyys käytännön viljelyssä on erittäin suuri. Hanke toimii Etelä-Savon alueella 1.2.2024-31.12.2026. Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisten luomuviljelijöiden, tutkimuksen (Luke) ja neuvonnan (ProAgria Etelä-Savo) kanssa.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

270180

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Europeiskt innovationspartnerskap EIP-projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner