Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 262433

Investering 4-hjuling för vinterfiske

Robin Björkblom

20.09.2023 - 31.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Anskaffning av motorfordon (4-hjuling) för framkomlighet i alla väder under vintern.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

262433

Aloituspäivämäärä

20.09.2023

Loppumispäivämäärä

31.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt