Hanke
Kehittämishanke - 8789

JÄRVIKYLIEN PALVELUJEN YHTEISTOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE

Sodankylän kunta

01.01.2016 - 22.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on uudenlaisen yhteistoimintamallin kehittäminen ja testaaminen harvaan asutuille maaseutualueille. Yhteistoimintamallissa tuottajina ovat kunta, alueilla toimivat yrittäjät sekä kolmannen sektorin toimijat. Kehitettyä yhteistoimintamallia sovelletaan hankkeen jälkeen myös kunnan muissa osissa ja muissa kunnissa. Kysyntäpuolella ensisijaisena ovat kunnan toiminnat alueella ja niiden järkevä, kokonaistaloudellinen ja tarkoituksenmukainen hankkiminen sekä edelleen kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on luoda paikallinen palveluverkosto kunnallisen palvelukysynnän tukemana. Yhteistoimintamallin tavoitteena on luoda kehittymissykli alueen kysynnän ja tarjonnan välille. Alueellisen palvelutuotannon syntymisellä on monia vaikutuksia kyläalueilla. Yrittäjyyden ja alueellisen toimeentulon ja palvelujen kehittäminen lisää viihtyvyyttä kylissä ja tuo turvallisuutta alueen asukkaille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8789

Aloituspäivämäärä

01.01.2016

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt