Projekt
Utvecklingsprojekt - 8789

JÄRVIKYLIEN PALVELUJEN YHTEISTOIMINTAMALLIN KEHITTÄMISHANKE

Sodankylän kunta

01.01.2016 - 22.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on uudenlaisen yhteistoimintamallin kehittäminen ja testaaminen harvaan asutuille maaseutualueille. Yhteistoimintamallissa tuottajina ovat kunta, alueilla toimivat yrittäjät sekä kolmannen sektorin toimijat. Kehitettyä yhteistoimintamallia sovelletaan hankkeen jälkeen myös kunnan muissa osissa ja muissa kunnissa. Kysyntäpuolella ensisijaisena ovat kunnan toiminnat alueella ja niiden järkevä, kokonaistaloudellinen ja tarkoituksenmukainen hankkiminen sekä edelleen kehittäminen yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on luoda paikallinen palveluverkosto kunnallisen palvelukysynnän tukemana. Yhteistoimintamallin tavoitteena on luoda kehittymissykli alueen kysynnän ja tarjonnan välille. Alueellisen palvelutuotannon syntymisellä on monia vaikutuksia kyläalueilla. Yrittäjyyden ja alueellisen toimeentulon ja palvelujen kehittäminen lisää viihtyvyyttä kylissä ja tuo turvallisuutta alueen asukkaille.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8789

Startdatum

01.01.2016

Slutdatum

22.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner