Hanke
Kehittämishanke - 22358

Juankosken Ruukki

Juankosken kaupunki

15.03.2016 - 04.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Juankosken Ruukki -hankkeessa kehitetään ruukkialueen markkinointijärjestelmä hyödyntäen sähköisiä ympäristöjä, jotka tukevat tapahtuma- ja aluemarkkinointia ja opastusta, rakennetaan ruukkialueen sisäinen opastusjärjestelmä, kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja sekä luodaan malli toiminnan jatkuvuudelle. Juankosken Ruukki -markkinointiviestintä ja -tapahtumat sidotaan tiiviisti yhteen Kuopion ja Tahkon alueen muuhun markkinointiin ja tapahtumatarjontaan. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja valmistetaan ruukkialueelle opaskyltit ja opastusjärjestelmä. Opasteet tehdään samaan ilmeeseen kuin muukin Juankosken Ruukki -konsepti. Juankosken Ruukki -hanke toteutetaan ostopalveluna eri asiantuntijoista koostuvalla yhteistyöverkostolla. Juankosken kaupungin elinkeinotoimi vastaa hankkeen toteutuksesta, ostopalvelujen kilpailutuksesta, toiminnan ohjauksessa ja yhteistyöverkoston toiminnasta. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä alueen yhdistysten, koulun, Juankosken lukion Työosuuskunta Pisneksen, alueen yritysten ja ostopalveluasiantuntijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22358

Aloituspäivämäärä

15.03.2016

Loppumispäivämäärä

04.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt