Projekt
Utvecklingsprojekt - 22358

Juankosken Ruukki

Juankosken kaupunki

15.03.2016 - 04.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Juankosken Ruukki -hankkeessa kehitetään ruukkialueen markkinointijärjestelmä hyödyntäen sähköisiä ympäristöjä, jotka tukevat tapahtuma- ja aluemarkkinointia ja opastusta, rakennetaan ruukkialueen sisäinen opastusjärjestelmä, kehitetään yhteisöllisiä toimintatapoja sekä luodaan malli toiminnan jatkuvuudelle. Juankosken Ruukki -markkinointiviestintä ja -tapahtumat sidotaan tiiviisti yhteen Kuopion ja Tahkon alueen muuhun markkinointiin ja tapahtumatarjontaan. Lisäksi hankkeessa suunnitellaan ja valmistetaan ruukkialueelle opaskyltit ja opastusjärjestelmä. Opasteet tehdään samaan ilmeeseen kuin muukin Juankosken Ruukki -konsepti. Juankosken Ruukki -hanke toteutetaan ostopalveluna eri asiantuntijoista koostuvalla yhteistyöverkostolla. Juankosken kaupungin elinkeinotoimi vastaa hankkeen toteutuksesta, ostopalvelujen kilpailutuksesta, toiminnan ohjauksessa ja yhteistyöverkoston toiminnasta. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan laaja-alaisella yhteistyöllä alueen yhdistysten, koulun, Juankosken lukion Työosuuskunta Pisneksen, alueen yritysten ja ostopalveluasiantuntijoiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22358

Startdatum

15.03.2016

Slutdatum

04.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner