Hanke
Kehittämishanke - 266229

Jutaava Duodji, saamenkäsityötaidon oppimista ja -perinteen taltioimista

Sámi Duodji ry

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Jutaava Duodji, saamenkäsityötaidon oppimista ja -perinteen taltioimista -hankkeen päätavoitteena on osanottajien tiedon lisääminen perinteisen saamelaisen käsityöperinteen alalla vastuullisesti ja yhteisöllisesti. Hankkeessa pyritään löytämään hyviä käytänteitä toimia vastuullisesti, yhdistää eri ikäpolvet oppimaan yhdessä, tuoda sivukylille tekemistä ja onnistumisen iloa. Hankkeen toimenpiteinä on jalkautua itäisen saamelaisalueen kyliin pitämään perinteisten saamenkäsitöiden kursseja, jotka myös syventävät yhteisöllisyyttä. Vastuullisuuden huomioiminen toteutetaan nuorten ideapajoissa. Hankkeen toimenpiteenä on järjestää tuotekehityspaja palvelumuotoilun keinoin ja toteuttaa benchmarking-pilotti. Hanke järjestää tutustumiskäyntejä Saamelaismuseo Siidan arkistoon, josta saadaan ideoita ja käsityötekniikoita perinteisten saamenkäsitöiden tekemiseen. Toimintatapana on työpajat, verkko-opetus ja vertaisoppiminen. Hankkeen kohderyhminä ovat käsitöistä ja vastuullisuudesta kiinnostuneet nuoret, perinteiden hyödyntämisestä kiinnostuneet naiset sekä sosiaalista kanssakäymistä kaipaavat ikäihmiset. Hyödynsaajana on hankkeen hallinnoijaorganisaatio Sámi Duodji ry, joka saa lisää saamenkäsitöiden taitajia. Lisäksi hyödynsaajana on Saamelaismuseo Siida sekä Inarin, Utsjoen ja Sodankylän pohjoisosan kyläyhteisöt. Toteutusalue on Inarin, Utsjoen ja Sodankylän pohjoisosa. Hankkeeseen palkataan täydellä työajalla määräaikainen hankepäällikkö-käsityöohjaaja sekä kursseille erilliset ohjaajat. Hankkeen budjetti on 153 266,50 euroa. Rahoitusta haetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta Leader Pohjoisin Lappi ry:n kautta. Hankemuotona on koulutushanke.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266229

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maaseudun toimijoille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt