Hanke
Kehittämishanke - 29534

Kaakkois-Suomen Kivi (KaaKi)

Geologian Tutkimuskeskus

28.02.2017 - 15.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

"Kaakkois-Suomen kivi" hankkeen kohdealue on koko Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen toimialue eli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Hankkeen kohderyhmä on kiviainesalan ja luonnonkivialan yritykset sekä maakunnalliset alueiden käytön suunnittelu- ja kaavoitusviranomaiset. Hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen näkemys kohdealueen kiviaineshuollon ja luonnonkivien raaka-ainevaroista, niiden tarpeista ja varmistetaan riittävät toimintaympäristöt alueen yrityksille huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaiseen tuotantoon soveltuvat kiviesiintymät sijoittuvat ympäristösyistä maaseudulle, asutuskeskusten ulkopuolelle, ja luovat perinteisten maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaympäristöön uusia, teollisia työpaikka- ja sivuelinkeinomahdollisuuksia. Alueellisten luonnonkivien ja kalliokiviainesten raaka-ainevarantojen ja esiintyminen tunteminen ja niiden kestävä käyttö luo pohjaa pitkäaikaiselle luonnonkiventuotannolle sekä turvaa murskattavan kalliokiviaineksen saannin yhteiskunnan infrastruktuurin tarpeisiin sekä alueellisesti että paikallisesti. Hankkeen toteuttaa Geologian tutkimuskeskus yhdessä alueellisten ja paikallisten yritysten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

29534

Aloituspäivämäärä

28.02.2017

Loppumispäivämäärä

15.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt