Projekt
Utvecklingsprojekt - 29534

Kaakkois-Suomen Kivi (KaaKi)

Geologian Tutkimuskeskus

28.02.2017 - 15.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

"Kaakkois-Suomen kivi" hankkeen kohdealue on koko Kaakkois-Suomen ELY -keskuksen toimialue eli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat. Hankkeen kohderyhmä on kiviainesalan ja luonnonkivialan yritykset sekä maakunnalliset alueiden käytön suunnittelu- ja kaavoitusviranomaiset. Hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen näkemys kohdealueen kiviaineshuollon ja luonnonkivien raaka-ainevaroista, niiden tarpeista ja varmistetaan riittävät toimintaympäristöt alueen yrityksille huomioiden luonnonvarojen kestävä käyttö pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaiseen tuotantoon soveltuvat kiviesiintymät sijoittuvat ympäristösyistä maaseudulle, asutuskeskusten ulkopuolelle, ja luovat perinteisten maa- ja metsätalouselinkeinojen toimintaympäristöön uusia, teollisia työpaikka- ja sivuelinkeinomahdollisuuksia. Alueellisten luonnonkivien ja kalliokiviainesten raaka-ainevarantojen ja esiintyminen tunteminen ja niiden kestävä käyttö luo pohjaa pitkäaikaiselle luonnonkiventuotannolle sekä turvaa murskattavan kalliokiviaineksen saannin yhteiskunnan infrastruktuurin tarpeisiin sekä alueellisesti että paikallisesti. Hankkeen toteuttaa Geologian tutkimuskeskus yhdessä alueellisten ja paikallisten yritysten kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29534

Startdatum

28.02.2017

Slutdatum

15.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner