Hanke
Kehittämishanke - 33178

KAATIALAN LOUHOS – tuotteistuksen selvityshanke

Kuortaneen kunta

12.09.2016 - 01.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään Kaatialan louhoksen kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita eri intressipiireiltä. Tavoitteena on kirkastaa Kaatialan asema eri harrastajapiirien keskuudessa ja arvioida alueen kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on laajentaa Kaatialan ympäristön palvelutarjontaa tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä ja tuotteistamalla selkeä palvelukonsepti. Selvityshanke toteutetaan henkilö- ja ryhmähaastatteluin sekä kyselyin kohderyhminä mm. maanomistajat, laitesukeltajat, mineraaliharrastajat, matkailutoimijat sekä muut aktiiviset tahot. Haastattelujen tulosten pohjalta valmistellaan ja toteutetaan työpajailta, jossa jalostetaan esille nousseita ideoita ja luodaan yhteinen näkemys kehittämistoimenpiteistä. Saavutetun näkemyksen jälkeen neuvotellaan eri tahojen kesken jatkotoimenpiteiden mahdollisuuksista käytännössä. Hankkeen lopussa järjestetään seminaari, jossa käsitellään mm. selvityshankkeen lopputulosta. Hankkeen tuloksena: 1. saadaan tietoa, ideoita ja näkemyksiä alueen kehittämiseksi 2. syntyy alueen kehittämissuunnitelma yhteistyössä maanomistajien kanssa 3. syntyy aihio palvelukonseptille, jossa alueen toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja syntyy uusia matkailullisia palvelutuotteita 4. tietoa alueen merkittävyydestä kunnan markkinointityön tueksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

33178

Aloituspäivämäärä

12.09.2016

Loppumispäivämäärä

01.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt