Projekt
Utvecklingsprojekt - 33178

KAATIALAN LOUHOS – tuotteistuksen selvityshanke

Kuortaneen kunta

12.09.2016 - 01.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa selvitetään Kaatialan louhoksen kehittämismahdollisuuksia ja -tarpeita eri intressipiireiltä. Tavoitteena on kirkastaa Kaatialan asema eri harrastajapiirien keskuudessa ja arvioida alueen kehittämismahdollisuudet tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on laajentaa Kaatialan ympäristön palvelutarjontaa tiivistämällä toimijoiden yhteistyötä ja tuotteistamalla selkeä palvelukonsepti. Selvityshanke toteutetaan henkilö- ja ryhmähaastatteluin sekä kyselyin kohderyhminä mm. maanomistajat, laitesukeltajat, mineraaliharrastajat, matkailutoimijat sekä muut aktiiviset tahot. Haastattelujen tulosten pohjalta valmistellaan ja toteutetaan työpajailta, jossa jalostetaan esille nousseita ideoita ja luodaan yhteinen näkemys kehittämistoimenpiteistä. Saavutetun näkemyksen jälkeen neuvotellaan eri tahojen kesken jatkotoimenpiteiden mahdollisuuksista käytännössä. Hankkeen lopussa järjestetään seminaari, jossa käsitellään mm. selvityshankkeen lopputulosta. Hankkeen tuloksena: 1. saadaan tietoa, ideoita ja näkemyksiä alueen kehittämiseksi 2. syntyy alueen kehittämissuunnitelma yhteistyössä maanomistajien kanssa 3. syntyy aihio palvelukonseptille, jossa alueen toimijoiden yhteistyö tiivistyy ja syntyy uusia matkailullisia palvelutuotteita 4. tietoa alueen merkittävyydestä kunnan markkinointityön tueksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

33178

Startdatum

12.09.2016

Slutdatum

01.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner