Hanke
Kehittämishanke - 17410

Kahen puolen Väylää

Outokaira tuottamhan ry

18.11.2015 - 22.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kahen puolen Väylää ¿hankkeessa selvitetään mahdollisuus aloittaa pitkäkestoinen hanketyö, jonka tuloksena kahden valtakunnan alue nousee tulevaisuuden kylämatkailukohteeksi täydentäen muiden matkailualueiden tarjontaa. Tavoitteena on hyödyntää alueen omaleimaisuutta ja vahvaa kulttuuriperintöä kehittäen ja tuoden kulttuuri- ja luontomatkailupalveluita helposti saataville. Hankkeen tavoitteena on synnyttää toimintamalli, joka käynnistää monirahastoisen matkailutoimialan yhteistyön Tornionjokilaaksossa kolmen Leader-ryhmän alueella. Alueet ovat Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry ja Tornedalen 2020. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä Outokairan alueen sisällä, edistää uusien kansainvälisten hankkeiden syntymistä, etsiä yhteistyökumppaneita, kehittää matkailuun liittyvää hanketoimintaa ja parantaa kumppanuutta näiden Leader-alueiden kesken. Hankkeen aikana Tornionjokivarren Leader alueet tutustuvat toisiinsa ja aloittavat yhteistyön tekemisen. Alueen sisällä matkailutoimialaan liittyvät kylät tutustuvat ja ottavat oppia toisistaan Leader-ryhmien rajat ylittäen. Hankkeessa syntyy ainakin kaksi Outokairan alueen kansainvälistä hankeaihiota ja koko alueen yhteinen Interreg hankeaihio. Hanke edistää myös muiden matkailuun liittyvien hankkeiden syntymistä Outokairan alueelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17410

Aloituspäivämäärä

18.11.2015

Loppumispäivämäärä

22.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt