Projekt
Utvecklingsprojekt - 17410

Kahen puolen Väylää

Outokaira tuottamhan ry

18.11.2015 - 22.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kahen puolen Väylää ¿hankkeessa selvitetään mahdollisuus aloittaa pitkäkestoinen hanketyö, jonka tuloksena kahden valtakunnan alue nousee tulevaisuuden kylämatkailukohteeksi täydentäen muiden matkailualueiden tarjontaa. Tavoitteena on hyödyntää alueen omaleimaisuutta ja vahvaa kulttuuriperintöä kehittäen ja tuoden kulttuuri- ja luontomatkailupalveluita helposti saataville. Hankkeen tavoitteena on synnyttää toimintamalli, joka käynnistää monirahastoisen matkailutoimialan yhteistyön Tornionjokilaaksossa kolmen Leader-ryhmän alueella. Alueet ovat Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria tuntureitten maassa ry ja Tornedalen 2020. Tavoitteena on myös vahvistaa yhteistyötä Outokairan alueen sisällä, edistää uusien kansainvälisten hankkeiden syntymistä, etsiä yhteistyökumppaneita, kehittää matkailuun liittyvää hanketoimintaa ja parantaa kumppanuutta näiden Leader-alueiden kesken. Hankkeen aikana Tornionjokivarren Leader alueet tutustuvat toisiinsa ja aloittavat yhteistyön tekemisen. Alueen sisällä matkailutoimialaan liittyvät kylät tutustuvat ja ottavat oppia toisistaan Leader-ryhmien rajat ylittäen. Hankkeessa syntyy ainakin kaksi Outokairan alueen kansainvälistä hankeaihiota ja koko alueen yhteinen Interreg hankeaihio. Hanke edistää myös muiden matkailuun liittyvien hankkeiden syntymistä Outokairan alueelle.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

17410

Startdatum

18.11.2015

Slutdatum

22.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner