Hanke
Kehittämishanke - 17520

Kaikkien vastuulla!

Pelkosenniemen kunta

29.02.2016 - 24.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella toteutettava lapsiin ja nuoriin ja aikuisväestöön kohdistuva hanke, jonka keskeisenä tavoitteena on lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä kotiseutuidentiteetin vahvistaminen osallisuutta ja aktiivista vapaa-ajan toimintaa kehittäen. Erityisenä ryhmänä ovat nuoret aikuiset ja alle kouluikäiset, joille vapaa-ajan aktiviteettejä ei ole tarjolla. Hankkeen päätavoitteena on luoda kestävä toimintamalli, jonka ydinprosessina on lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Osallisuutta vahvistamalla halutaan saada aikaiseksi aktiivinen ja sosiaalinen arki alueen lapsille ja nuorille. Alueen erityispiirteinä ovat erittäin harva-asutus ja vähäväkisyys, jossa lasten ja nuorten määrä on vähäinen, joten jokaisen osallisuus nousee entistä tärkeämpään asemaan alueella. Hanke sisältää monia eri toimenpiteitä ja pilotteja, joista toimintamalli luodaan. Hankkeessa muun muassa osallistetaan runsas eläkeväestö mukaan lasten ja nuorten viihtyvyyttä lisääviin toimiin konkreettisesti mm. lajikummi -toiminnan kautta. Hankkeen toimenpiteisiin sisältyy lisäksi yrittäjyyskasvatusta, pop-up -toimintaa / -yrittäjyyttä sekä julkaisun toteuttaminen yrittäjämäisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

17520

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

24.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt