Hanke
Yritysryhmähanke - 261039

Kainutlaatuinen Kuhmo Yritysryhmähanke matkailukysynnän kasvattamiseksi 2024 – 2025

Kuhmon kaupunki

- 29.09.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Kainutlaatuinen Kuhmo -yritysryhmähankkeessa kasvatetaan alueen matkailukysyntää panostamalla palvelumuotoiluun, luomalla matkatoimistosuhteita ja vastaamalla digitaalisen saavutettavuuden haasteisiin vastuullisuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on kehittää paikallisia erityispiirteitä korostavia ohjelmapalvelutuotteita ja edistää niiden menekkiä erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Hankkeen aloitteelliset osapuolet ovat paikalliset matkailuyritykset, ja hallinnoijana toimii Kuhmon kaupunki. Mukana olevat yritykset ovat Hotelli Kalevala, Lentiiran Lomakylä, Wild Brown Bear, Kalevalan Juhlatakomo, Koe Kainuu ja A. Kyllönen Oy. Hankkeen tuloksena on odotettavissa vetovoimaisia ohjelmapalvelutuotteita, digimyyntivalmiuksien kehittymistä, sekä uusia ja entistä vahvempia matkatoimistosuhteita. Tavoitteena on paikallisen matkailumyynnin merkittävä kasvu kansainvälisesti ja kotimaan markkinoilla. Hankkeessa parannamme Kuhmon matkailun löydettävyyttä verkossa sekä vahvistamme yritysten yhteistyökykyä ja osaamista digimarkkinoinnin saralla. Hanke toteutetaan Kuhmossa ajalla 2.1.2024 - 30.9.2025. Hankkeen päätavoite, eli matkailuvolyymin kasvu hyödyttää paitsi mukana olevia yrityksiä, myös paikallistaloutta laajemminkin. Hanke täydentää paikallista ja alueellista matkailumarkkinointia, jota tehdään Arctic Lakeland, Visit Kuhmo ja Wild Taiga brändien toimesta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261039

Loppumispäivämäärä

29.09.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Yritysryhmähanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritysryhmähanke sosioekonomisen rakenteen kehittämiseksi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt