Projekt
Företagsgruppsprojekt - 261039

Kainutlaatuinen Kuhmo Yritysryhmähanke matkailukysynnän kasvattamiseksi 2024 – 2025

Kuhmon kaupunki

- 29.09.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Kainutlaatuinen Kuhmo -yritysryhmähankkeessa kasvatetaan alueen matkailukysyntää panostamalla palvelumuotoiluun, luomalla matkatoimistosuhteita ja vastaamalla digitaalisen saavutettavuuden haasteisiin vastuullisuusnäkökulmat huomioiden. Tavoitteena on kehittää paikallisia erityispiirteitä korostavia ohjelmapalvelutuotteita ja edistää niiden menekkiä erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla. Hankkeen aloitteelliset osapuolet ovat paikalliset matkailuyritykset, ja hallinnoijana toimii Kuhmon kaupunki. Mukana olevat yritykset ovat Hotelli Kalevala, Lentiiran Lomakylä, Wild Brown Bear, Kalevalan Juhlatakomo, Koe Kainuu ja A. Kyllönen Oy. Hankkeen tuloksena on odotettavissa vetovoimaisia ohjelmapalvelutuotteita, digimyyntivalmiuksien kehittymistä, sekä uusia ja entistä vahvempia matkatoimistosuhteita. Tavoitteena on paikallisen matkailumyynnin merkittävä kasvu kansainvälisesti ja kotimaan markkinoilla. Hankkeessa parannamme Kuhmon matkailun löydettävyyttä verkossa sekä vahvistamme yritysten yhteistyökykyä ja osaamista digimarkkinoinnin saralla. Hanke toteutetaan Kuhmossa ajalla 2.1.2024 - 30.9.2025. Hankkeen päätavoite, eli matkailuvolyymin kasvu hyödyttää paitsi mukana olevia yrityksiä, myös paikallistaloutta laajemminkin. Hanke täydentää paikallista ja alueellista matkailumarkkinointia, jota tehdään Arctic Lakeland, Visit Kuhmo ja Wild Taiga brändien toimesta.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261039

Slutdatum

29.09.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Företagsgruppsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Företagsgrupprojekt för att utveckla den socioekonomiska strukturen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner