Hanke
Kehittämishanke - 74799

Kainuun aineeton kulttuuriperintö ja kestävä kehitys

Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

31.05.2018 - 27.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö päätti torstaina 23.11.2017 aineettoman kulttuuriperinnön Suomen kansallisesta luettelosta, ja runolaulu on yksi luettelon perinteistä. Suomen eri alueista runolaulu on parhaiten säilynyt Kainuussa. Suomessa valmistellaan vuoden 2018 aikana, maaliskuuhun 2019 mennessä ensimmäinen kansallinen esitys aineettoman kulttuuriperinnön kansainväliseen luetteloon. Tällaiseen luetteloon pääsemisellä olisi iso merkitys tulevaisuuden kannalta. Vaikka valinta ei kohdistuisi ensimmäisenä vuonna runolauluun, hakemuksen voi tehdä seuraavana vuonna uudestaan. Näin, runolaulun hyväksi tehtävä työ on hyödyllistä joka tapauksessa. Hakemuksen tueksi on syytä vahvistaa yhteisöllisyyttä, erilaisten yhteisöjen mukanaolo kampanjassa, sekä valmistella aineettoman kulttuuriperinnön hyödyntämiseen tähtääviä verkostoja. Tässä hankkeessa tavoitteena on avata mahdollisuuksia runolaulun ja muunkin aineettoman kulttuuriperinnön kestävälle hyödyntämiselle sekä elinkeinotoiminnassa että asukkaiden viihtyvyyden lisäämisessä ja oman kulttuurin arvostamisessa. Hankkeen tavoitteena on mm. 1. Tiedon ja osaamisen lisääntyminen alueen asukkaiden, organisaatioiden ja yritysten keskuudessa Kainuun omasta kulttuuriperinnöstä ja ¿historiasta 2. Yhteisöllisyyden vahvistaminen Kainuussa 3. Vahvistetaan runolaulun asemaa kansallisessa kilpailussa Suomen ehdotuksesta UNESCO:n kansainväliseen luetteloon 4. Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen sekä yleisellä että kulttuurimatkailun alalla 5. Nuorten vetäminen mukaan runolaulun ja muun aineettoman kulttuuriperinnön tilaisuuksiin 6. Sommelon vahvistaminen suomalaisen arkaaisen kansanmusiikin ainutlaatuisena festivaalina Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa järjestetään avoimia kuulemis- ja informaatiotilaisuuksia, seminaareja ja työpajoja, sekä vaikutetaan kansallisiin viranomaisiin, samalla kun vahvistetaan paikallista yhteisöllisyyttä ja osallistuutta aineettomaan kulttuuriperintöön, erityisesti runolauluun liittyen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

74799

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

27.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt