Hanke
Kehittämishanke - 22354

Kainuun metsätilat kasvuun

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2016 - 20.12.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kainuun metsätilat kasvuun hankkeessa tehdään toimenpiteitä Kainuun metsänomistuksen pirstoutumisen pysäyttämiseksi ja ongelmallisen metsänomistusrakenteen eheyttämisen vauhdittamiseksi niin, että yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittaminen tiloilla mahdollistuu. Tämän koulutushankkeen tavoitteita ovat: 1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta 2. Alentaa metsänomistajien keski-ikää lisäämällä elinaikana tehtäviä metsätilan sukupolvenvaihdoksia 3. Kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa 4. Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää 5. Vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta 6. Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä 7. Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta 8. Lisätä bioenergian käyttöä Hankkeen tavoitteena on järjestää 1,5 vuoden aikana yhteensä 25 koulutustilaisuutta, 3 opintomatkaa ja yksi messutapahtuma. Lisäksi tavoitteena on 30 tilakohtaista neuvontakoulutusta metsätilan hallintaan liittyen. Yhteensä 58 tilaisuutta. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujatavoite on 595 henkilöä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22354

Aloituspäivämäärä

01.06.2016

Loppumispäivämäärä

20.12.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.1 Ammatillinen koulutus ja tietojen hankkiminen

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus, joka kohdistuu metsätalousalalle (90 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt