Projekt
Utvecklingsprojekt - 22354

Kainuun metsätilat kasvuun

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.06.2016 - 20.12.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kainuun metsätilat kasvuun hankkeessa tehdään toimenpiteitä Kainuun metsänomistuksen pirstoutumisen pysäyttämiseksi ja ongelmallisen metsänomistusrakenteen eheyttämisen vauhdittamiseksi niin, että yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden harjoittaminen tiloilla mahdollistuu. Tämän koulutushankkeen tavoitteita ovat: 1. Vauhdittaa metsien siirtymistä aktiivisille metsänomistajille sekä lisätä aktiivista ja yritysmäistä metsänomistusta 2. Alentaa metsänomistajien keski-ikää lisäämällä elinaikana tehtäviä metsätilan sukupolvenvaihdoksia 3. Kasvattaa metsänomistusyksiköiden keskikokoa 4. Lisätä vapailla markkinoilla myytävien metsätilojen määrää 5. Vähentää kuolinpesien ja metsäyhtymien metsänomistusta 6. Parantaa yhteisomistustilojen päätöksentekokykyä 7. Lisätä ja helpottaa yhteismetsäomistusta 8. Lisätä bioenergian käyttöä Hankkeen tavoitteena on järjestää 1,5 vuoden aikana yhteensä 25 koulutustilaisuutta, 3 opintomatkaa ja yksi messutapahtuma. Lisäksi tavoitteena on 30 tilakohtaista neuvontakoulutusta metsätilan hallintaan liittyen. Yhteensä 58 tilaisuutta. Näiden kaikkien tilaisuuksien yhteenlaskettu osallistujatavoite on 595 henkilöä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

22354

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

20.12.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner