Hanke
Kehittämishanke - 9840

KAISLAA-esiselvitys

Mankilan kyläseura ry

30.06.2015 - 10.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään, olisiko järven kunnostukseen liittyvästä kaislankorjuusta mahdollista tehdä taloudellisesti kannattavaa. Hankkeessa kootaan tietoa eri lähteistä maassamme ja lähialueilla tehdyistä kaislan hyödyntämiseen liittyvistä selvityksistä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita siitä, olisiko kaislassa mahdollisuuksia rakennus-, ympäristö- tai vaikkapa bioenergiamateriaaliksi. Lisäksi tehdään kokeita kaislan oikea-aikaseen keruuseen liittyen ja järjestetään kurssi kaislan käsityökäytöstä kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

9840

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt