Hanke
Utvecklingsprojekt - 9840

KAISLAA-esiselvitys

Mankilan kyläseura ry

30.06.2015 - 10.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa selvitetään, olisiko järven kunnostukseen liittyvästä kaislankorjuusta mahdollista tehdä taloudellisesti kannattavaa. Hankkeessa kootaan tietoa eri lähteistä maassamme ja lähialueilla tehdyistä kaislan hyödyntämiseen liittyvistä selvityksistä. Erityisesti ollaan kiinnostuneita siitä, olisiko kaislassa mahdollisuuksia rakennus-, ympäristö- tai vaikkapa bioenergiamateriaaliksi. Lisäksi tehdään kokeita kaislan oikea-aikaseen keruuseen liittyen ja järjestetään kurssi kaislan käsityökäytöstä kiinnostuneille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9840

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

10.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
miljö
naturprodukter
rekreations- och hobbyverksamhet
samhörighet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt