Hanke
Kehittämishanke - 172763

Kaista Karjalaan

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

22.06.2021 - 31.01.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kaista Karjalaan -hanke selvittää Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven alueiden nopeiden tietoliikenneverkkojen nykytilan ja kehitystarpeet. Kyseisissä kunnissa nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus on Traficomin tilastojen mukaan huomattavasti alhaisempi kuin Pohjois-Karjalan nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien keskimääräinen saatavuus on muissa kunnissa. Hankkeen tuloksena syntyy valmis malli kuntien alueille toteutettavan valokuituverkon rakentamiseen. Toisaalta on mahdollista myös, että esiselvityksessä todetaan, että jossakin kunnassa ei ole edellytyksiä elinkelpoisen verkon rakentumiseen, mikäli kunnassa on jo paljon olemassa olevaa, eri toimijoiden tuottamaa verkkoa. Näin hanke voi jatkua tiedottamisesta ja toimintamallin selvittämisestä valokuituverkon toteuttamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

172763

Aloituspäivämäärä

22.06.2021

Loppumispäivämäärä

31.01.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt