Hanke
Utvecklingsprojekt - 172763

Kaista Karjalaan

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

22.06.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Kaista Karjalaan -hanke selvittää Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven ja Tohmajärven alueiden nopeiden tietoliikenneverkkojen nykytilan ja kehitystarpeet. Kyseisissä kunnissa nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus on Traficomin tilastojen mukaan huomattavasti alhaisempi kuin Pohjois-Karjalan nopeiden kiinteiden tietoliikenneyhteyksien keskimääräinen saatavuus on muissa kunnissa. Hankkeen tuloksena syntyy valmis malli kuntien alueille toteutettavan valokuituverkon rakentamiseen. Toisaalta on mahdollista myös, että esiselvityksessä todetaan, että jossakin kunnassa ei ole edellytyksiä elinkelpoisen verkon rakentumiseen, mikäli kunnassa on jo paljon olemassa olevaa, eri toimijoiden tuottamaa verkkoa. Näin hanke voi jatkua tiedottamisesta ja toimintamallin selvittämisestä valokuituverkon toteuttamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

172763

Aloituspäivämäärä

22.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt