Hanke
Kehittämishanke - 22179

Kaista käyttöön! Pohjois-Karjalassa -hanke (eMaaseutu.fi)

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

31.05.2016 - 22.12.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kaista käyttöön Pohjois-Karjalassa -hanke edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa, tukee valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutumista ja jatkoa sekä lisää huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa haja-asutusalueilla. Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden kehittäjien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeen tuloksena sähköisten palveluiden kehitystyön päällekkäisyys vähenee, kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja avustetaan julkisen tuen hausta sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä laajakaistayhteyksistä ja niiden hankinnasta. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakuntien haja-asutusalueiden asukkaat, yritykset, julkishallinnon edustajat ja sähköisten palveluiden kehittäjät. Hankkeen sidosryhmiä ovat maakunnan kehittämisyhtiöt, kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, palveluoperaattorit sekä sähköisiin palveluihin liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

22179

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

22.12.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt