Hanke
Kehittämishanke - 14018

KAKKU – Kannolta kukkaroon

Vaasan Yliopisto

31.10.2015 - 11.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kakku on koordinointi- ja aktivointityyppinen yhteistyöhanke. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa märän hakkeen (kannolta kattilaan) kannattavuus n. 10 MW suuruusluokan kattilapoltossa. Tarkoitus on kehittää märän hakkeen logistinen ketju, joka on nykyistä tehokkaampi. Tavoitteena on, että energiatehokkuus, joka on yksi uusiutuvan energian muoto, paranee hankkeen avulla 5-10 %. Hankkeen avulla metaanipäästöt vähenevät puukasoissa. Tarkoituksena on käynnistää muutos metsänomistajien asenteissa märkäpoltto menetelmän hyväksi tietyissä kattilateknologioissa. Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Kohderyhmä ja hyödynsaajana ovat metsänomistajat, energiaosuuskunnat ja Metsänhoitoyhdistykset joissa on jäseniä yhteensä 33 548 henkilöä. E-P:n alueella toimivat Metsänhoitoyhdistykset ovat: MHY Etelä-Pohjanmaa, Keskipohja, Suomenselkä, Metsäpohjanmaa, Lakeus, Isojoki, Karijoki, Ilmajoki, Kurikka ja Soini. Hanke kohdistuu osaltaan myös maaseudun kuntiin ja kaukolämpölaitoksiin. Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia ja innovatiivisia menetelmiä metsäenergian tuotannolle ja käytölle, metsäbiotalouden vahvistamiseksi, vähähiilisyyden edistämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Aktivoidaan alan toimijoita puun märkäpoltossa. Parannetaan ja optimoidaan kannolta kattilaan logistiikkaketjua. Tekniset asiat märkäpoltossa dokumentoidaan metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien käyttöön. Käynnistetään yritysryhmähankkeita alan yrityksille. Pyritään pieneen sitoutuneeseen pääomaan puun energiakäytössä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14018

Aloituspäivämäärä

31.10.2015

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.6 Biomassan tuotanto- ja jakeluketjut

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt