Projekt
Utvecklingsprojekt - 14018

KAKKU – Kannolta kukkaroon

Vaasan Yliopisto

31.10.2015 - 11.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kakku on koordinointi- ja aktivointityyppinen yhteistyöhanke. Hankkeen tarkoituksena on osoittaa märän hakkeen (kannolta kattilaan) kannattavuus n. 10 MW suuruusluokan kattilapoltossa. Tarkoitus on kehittää märän hakkeen logistinen ketju, joka on nykyistä tehokkaampi. Tavoitteena on, että energiatehokkuus, joka on yksi uusiutuvan energian muoto, paranee hankkeen avulla 5-10 %. Hankkeen avulla metaanipäästöt vähenevät puukasoissa. Tarkoituksena on käynnistää muutos metsänomistajien asenteissa märkäpoltto menetelmän hyväksi tietyissä kattilateknologioissa. Hankkeen toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaan maakunta. Kohderyhmä ja hyödynsaajana ovat metsänomistajat, energiaosuuskunnat ja Metsänhoitoyhdistykset joissa on jäseniä yhteensä 33 548 henkilöä. E-P:n alueella toimivat Metsänhoitoyhdistykset ovat: MHY Etelä-Pohjanmaa, Keskipohja, Suomenselkä, Metsäpohjanmaa, Lakeus, Isojoki, Karijoki, Ilmajoki, Kurikka ja Soini. Hanke kohdistuu osaltaan myös maaseudun kuntiin ja kaukolämpölaitoksiin. Hankkeen tavoitteena on etsiä uusia ja innovatiivisia menetelmiä metsäenergian tuotannolle ja käytölle, metsäbiotalouden vahvistamiseksi, vähähiilisyyden edistämiseksi ja uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi. Aktivoidaan alan toimijoita puun märkäpoltossa. Parannetaan ja optimoidaan kannolta kattilaan logistiikkaketjua. Tekniset asiat märkäpoltossa dokumentoidaan metsänhoitoyhdistysten ja metsänomistajien käyttöön. Käynnistetään yritysryhmähankkeita alan yrityksille. Pyritään pieneen sitoutuneeseen pääomaan puun energiakäytössä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14018

Startdatum

31.10.2015

Slutdatum

11.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner