Hanke
Kehittämishanke - 20586

Kalajoen keskustan isäntähanke

Kalajoen Yrittäjät ry

11.06.2015 - 21.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kalajoki on noin 12600 asukkaan maaseutumainen, matkailukaupunki. Keskustassa asuu noin 6200 asukasta ja noin 50 yritystä. Kalajoella on kaksi keskustaa, varsinainen kaupunkikeskusta Kalajoen pohjoispuolella, 8- tien varressa sekä Hiekkasärkkien matkailukeskus. Hankkeen keskeinen tavoite on kehittää Kalajoen kaupungin keskustan toimintoja edistämällä alueen liiketoiminnallista kiinnostavuutta, viihtyisyyttä, saavutettavuutta sekä lisäämällä yritysten kilpailukykyä yhteisillä markkinointiponnisteluilla ja parantamalla palveluita. Hankkeen hakijana on yhdistys ja hankkeen toimintoihin on tarkoitus saada laajasti mukaan yhteistyöhön Kalajoen alueen yhdistyksiä, oppilaitoksia sekä muita toimijoita. Kalajoen keskustalle valitaan kaupunki-isäntä tai -emäntä, jonka tehtävä on kartoittaa keskustan alueelle tarvittavia toimenpiteitä. Näitä toimenpiteitä voidaan ulottaa koko Kalajokea koskeviksi toimenpiteiksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

20586

Aloituspäivämäärä

11.06.2015

Loppumispäivämäärä

21.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt