Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 211667

Kalan kuljetus 2.

Hauhon Järvituote

25.09.2022 - 30.12.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankitaan 5kpl kalan kuljetus pyttyjä, vajaastihyönnettyjen kalojen kuljettamiseen. Tarjouksia pyydettiin kolmelta yritykseltä ja tarjous saatiin kahdelta. Niistä hankittavaksi valittiin edullisempi. Hankeeseen haetaan yhteensä 60% tukea. (50% saaliin arvon parantamiseksi, sekä 10% lisätukea vajaastihyödynnettyjen kalojen elintarvikekäytön edistemiseksi.)

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

211667

Aloituspäivämäärä

25.09.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt