Projekt
Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser - 211667

Kalan kuljetus 2.

Hauhon Järvituote

25.09.2022 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankitaan 5kpl kalan kuljetus pyttyjä, vajaastihyönnettyjen kalojen kuljettamiseen. Tarjouksia pyydettiin kolmelta yritykseltä ja tarjous saatiin kahdelta. Niistä hankittavaksi valittiin edullisempi. Hankeeseen haetaan yhteensä 60% tukea. (50% saaliin arvon parantamiseksi, sekä 10% lisätukea vajaastihyödynnettyjen kalojen elintarvikekäytön edistemiseksi.)

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

211667

Startdatum

25.09.2022

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart fiske och återställande och bevarande av akvatiska biologiska resurser

Underåtgärd

1.1 Stärka fiskeverksamheter som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara

Typ av åtgärd

Fiskeutveckling och investeringar och miljöåtgärder

Åtgärdens specifierare

Investeringar i fiske, exklusive byte av motorer, redskapens selektivitet och skydd samt djurens välbefinnande

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner