Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 202934

Kalapyydysten valikoivuuden parantaminen

Kalastus S. Savola

01.05.2022 - 20.02.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Investoimalla kahteen (2) rysään halutaan parantaa kesäpyydystysten valikoivuutta: alamittaiset kalat (kuhat) voidaan vapauttaa elävinä, ja kalatalousalueen suositusten mukaisia ylämitan täyttäviä kuhayksilöitä (hyvä geeniperimä) voidaan myös vapauttaa elävinä. Asentamalla rysiin ns. "kintukalteri" voidaan myös estää lintujen pääsy varsinaiseen kalapesään. Rysien käyttö mahdollistaaa myös taloudellisesti kannattavan siian kalastamisen, kun verkkokalastuksen minimisilmäkoko nousee ammattikalastajille lisäpyydysyksiköiden osalta 50 mm:stä 55 mm:iin seuraavan 10-vuotiskauden ajaksi. Lappajärvessä siika ei jostain syystä kasva kovin isoksi, ja 55 mm:n verkoilla siikasaaliit ovat yksittäistapauksia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

202934

Aloituspäivämäärä

01.05.2022

Loppumispäivämäärä

20.02.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.6 Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt