Hanke
Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen - 230317

Kalasammioden hankinta

Kellonmeren Kala Oy

22.01.2023 - 03.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Sammioiden avulla saaliin jäittäminen ja pakkaaminen aluksella vähentää kalan käsittelykertoja, minkä vuoksi saalis säilyy parempi laatuisena eikä kylmäketju katkea.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

230317

Aloituspäivämäärä

22.01.2023

Loppumispäivämäärä

03.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen

Alatoimenpide

1.1 Taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävän kalastustoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteen tyyppi

Kalastuksen kehittäminen ja investoinnit sekä ympäristötoimet

Toimenpiteen tarkenne

Kalastuksen investoinnit, pois lukien moottorinvaihdot, pyydysten valikoivuus ja suojaaminen sekä eläinten hyvinvointi

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt